Zelené střechy

Zelené střechy se v dnešní době stávají populární variantou pro zastřešení objektů. Jsou vhodným řešením pro rodinné domy, administrativní i nejrůznější další budovy. Zelené střechy se díky svým vlastnostem stávají nejen výrazným estetickým a reprezentačním, ale také užitným prvkem pro své uživatele. Ve svém okolí snižují prašnost a hlučnost, zadržují dešťovou vodu, dále zlepšují mikroklima domů, v létě zabraňuje jejímu přehřívání, v zimě brání ochlazování budovy, podílí se tak na jejím zateplení, což je významné z hlediska úspory za topení.

Druhy zelených střech


Zelené střechy můžeme rozdělit na intenzivní a extenzivní. Intenzivní střechy mají vyšší vrstvu substrátu a tím také vyšší nároky na nosnou konstrukci domu. Využívají se také například pro vegetační střechy, které mohou být zahradou, či pobytovým prostorem. Extenzivní zelená střecha naopak potřebuje jen malou vrstvu substrátu, je téměř bezúdržbová a je osázená pouze nenáročnými rostlinami.Samotná skladba zelené střechy může být celkem složitá. Nejdůležitější podmínkou pro úspěšné zhotovení zelené střechy je nosnost objektu a také  správná volba a skladba jednotlivých vrstev, aby byla zajištěna její drenážní, filtrační, hydroakumulační i vegetační schopnost zelené střechy. Rádi pomůžeme s realizací i vaší zelené střechy.