Mechanicky kotvené střechy

Mechanické kotvení je nejčastější využívanou technologií stabilizace plochých střech. Je využitelné pro většinu staveb malého a velkého rozsahu. Tato technika spočívá v připevnění požadovaného střešního souvrství pomocí mechanických kotev k podkladu. Hydroizolační vrstva je tak kotvena pomocí vrutů, šroubů, či teleskopických kotev, k nosné konstrukci střechy. Kotví se vždy do nosného podkladu, který je nutné v některých případech prověřit výtažnou zkouškou.  Tento systém je jednoduchý, rychle realizovatelný a vyžaduje nízké náklady.

Kotvící prvky


Velice důležitá pro úspěšnou realizaci kotvené střechy je také volba upevňovacích kotvících prvků, které musí zajistit potřebnou odolnost. Při působení větru totiž vzniká permanentní dynamická zátěž, která rozkmitává střešní skladbu a ve svých silnějších projevech může soudržnost jednotlivých vrstev narušit, nebo i utrhnout. Je potřeba zajistit co nejlepší odolnost celého systému proti sání větru a zároveň proti korozi.

Neváhejte obrátit se s řešením vaší mechanicky kotvené střechy na odborníky, v AHF Stavby s.r.o. vám vždy ochotně poradíme s kotvením střechy, provedeme výtažné zkoušky pro ověření kvality nosné konstrukce, vybereme nejvhodnější typ kotvy a navrhneme hustotu kotvení a vše zrealizujeme k vaší plné spokojenosti.